Participarea Romaniei la lucrările celui de-al 25-lea Congres al Uniunii Poştale Universale (UPU) Doha, octombrie 2012

doha 1

Uniunea Poştală  Universală (UPU) este o Agenţie internaţională interguvernamentală specializată, la nivel ONU, cu sediul la Berna, înfiinţată în anul 1874. UPU reprezintă forumul principal de cooperare între guverne, operatori naţionali desemnaţi, autorităţile de reglementare şi alţi operatori poştali, cu scopul de a asigura o reţea internaţională de produse şi servicii moderne şi de a dezvolta comunicarea socială, culturală şi comercială prin operarea eficientă a serviciilor poştale. UPU îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului său suprem, Congresul, care se întruneşte şi ia decizii privind membrii Uniunii, o dată la patru ani. Consiliul de Administraţie şi Consiliul de Exploatare Poştală sunt de asemenea organisme decizionale în cadrul UPU.

România, în calitatea sa de membru fondator al Uniunii Poştale Universale, a fost parte semnatară a tuturor actelor Uniunii.

În cadrul alegerilor membrilor Consiliului de Administraţie al UPU, ce au avut loc cu ocazia acestui Congres, România a dobândit statutul de membru cu un număr de 128 de voturi favorabile, peste 80 % din ţările reprezentate. Această reuşită permite implicarea activă a ţării noastre în domeniul de elaborare a strategiilor de dezvoltare la nivel global în domeniul poştal, oferind posibilitatea intensificărilor relaţiilor de colaborare cu ţările membre ale UPU, în vederea susţinerii realizării obiectivelor naţionale privind valorificarea potenţialului poştal în planul dezvoltării economice şi sociale a ţării. Statutul de membru în consiliul de Administraţie conferă totodată ţării noastre oportunitatea afirmării pe plan internaţional, atât la nivel multilateral, cât şi interguvernamental, a potenţialului de care dispunem şi a rolului pe care România poate să îl joace în promovarea dezvoltării domeniului serviciilor poştale şi transformării acestuia în motor al creşterii economice.

Cu aceasta ocazie, Romania a fost nominalizată pentru dobândirea calităţii de preşedinte al Grupului de Lucru “Project and Budget Prioritization and Allocation” din cadrul Comitetului 3 “Strategy”, fapt ce conferă ţării noastre oportunitatea afirmării pe plan internaţional, atât la nivel multilateral, cât şi interguvernamental, a potenţialului de care dispunem şi a rolului pe care România poate să îl joace în promovarea dezvoltării domeniului serviciilor poştale şi transformării acestuia în motor al creşterii economice.doha 2