„Marketforce’s 16th Annual Conference”, Madrid, martie 2013

Cea de-a 16-a Conferinţă anuală Marketforce s-a desfăşurat la Madrid  pe durata a 3 zile: 12 martie – Operations Day, 13 martie – European Postal Services Day One, 14 martie – European Postal Services Day Two.

Această conferinţă este un eveniment cu tradiţie în domeniul poştal european, fiind un forum de înaltă ţinută pentru cei mai importanţi factori angajaţi în sectorul poştal: operatori, furnizori, asociaţii de consumatori, organisme de reglementare, institute de cercetare etc.

Impreună cu dl. Mariusz Zarzycki – Vice President Management Board Poczta Polska şi dl. Michael Faltum – Head of Technology Development Post Danmark, Dl Alexandru Petrescu – Director Poşta Romană au vorbit despre cum poate fi îmbunătăţită eficienţa în domeniul operaţional, modul de adaptare a operatorilor poştali într-o piaţă ce este în continuă schimbare, oferirea serviciilor de back-office, o mai bună utilizare a activelor, potenţialul folosirii serviciilor „cloud computing” în vederea reducerii costurilor, managementul personalului – modalităţi de motivare în vederea creşterii productivităţii.

În cadrul sesiunii referitoare la oportunittati la nivelul marketingului direct, Poşta Română, prin dl Ciprian Bolos, a prezentat noile tendinţe şi provocările în acest demeniu.