Sesiunea extraordinară a Consiliului de Administraţie al UPU, Berna, aprilie 2013

UPU Berna 2013

 

Participarea la lucrările Consiliului de Administraţie al UPU, pentru o bună reprezentare a drepturilor şi intereselor legitime ale CN Poşta Română SA, a oferit companiei posibilitate de a intensifica acţiunile de cooperare internaţională.

În calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al UPU, România s-a implicat activ şi a fost nominalizată pentru dobândirea preşedinţiei Grupului de Lucru „P&B Prioritization & Allocation” din cadrul Comitetului 3 „Strategy”. Pentru realizarea acestui deziderat, ce conferă României oportunitatea afirmării pe plan internaţional, au fost iniţiate şi derulate acţiuni de lobby în scopul obţinerii susţinerii necesare. Astfel, cu prilejul şedinţei de lucru a Comitetului 3 „Strategy”, din data de 22 aprilie 2013, a fost oficializată dobândirea de către România a preşedinţiei Grupului de Lucru „P&B Prioritization & Allocation”, iar cu unanimitate de voturi Ciprian Bolos a devenit preşedintele grupului.