Vizita de lucru la Î.S.Poşta Moldovei, Chisinau, iulie 2013

chisinau 2013

 

Poşta Romană a onorat invitaţia adresate de Î.S Posta Moldovei de a efectua o vizită la sediul companiei. Cu acest prilej, a fost încheiat un Acord de cooperare între Poşta Română şi Poşta Moldovei, în scopul dezvoltării și intensificării relaţiilor bilaterale între cele două administraţii poştale. Programul de cooperare se va derula în cadrul următoarelor sectoare prioritare: servicii poştale, cooperare internaţională, servicii financiare, servicii comerciale, servicii marketing, servicii IT și logistică.

Semnarea Acordului consolidează relaţiile de colaborare între operatorii poştali ai României şi Republicii Moldova. Parteneriatul pe plan poştal dintre cele două ţări a început în 1995, când a fost semnat primul Acord de colaborare în domeniul comunicaţiilor. Acordul s-a încheiat pentru o perioadă de 5 ani şi are ca direcţii principale dezvoltarea serviciilor poştale şi cooperarea internaţională, iar la semnarea acestuia a fost prezent şi Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Moldova, domnul Pavel Filip.

Repreyentanţii celor doi operatori poştali vor acţiona pentru dezvoltarea unei platforme de cooperare care să conducă la introducerea de noi servicii transfrontaliere adaptate la cerinţele pieţei, pentru deschiderea relaţiilor bilaterale pe segmentul ramburs prin mandate poştale internaţionale şi vor urmări îmbunătăţirea calităţii generale a serviciului poştal. Pe planul cooperării internaţionale se urmărește diversificarea, întărirea şi intensificarea conlucrării specifice în domeniul poştal în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale cu preocupări în sfera serviciilor poştale: Uniunea Poştală Universală şi PostEurop.