Reuniunea Consiliului de Administratie al UPU, Berna, noiembrie 2013

Berna noiembrie 2013

 

România, ce deţine preşedinţia Grupului de Lucru „P&B Prioritization & Allocation”, a prezentat un document având ca obiectiv iniţierea unei dezbateri cu privire la procedurile şi metodele de elaborare a informărilor în cadrul Uniunii Poştale Universale. Membrii grupului au agreat introducerea unor mecanisme care să permită o evaluare şi un control mai strict în cadrul tuturor organismelor UPU, pentru a garanta conformitatea cu strategia, a facilita o prioritizare transparentă a activităţilor şi alocarea resurselor şi pentru a sprijini luarea deciziilor mai rapid.