Plenara PostEurop, Bruxelles, decembrie 2013

Cu prilejul reuniunii Plenarei PostEurop, s-au purtat discuţii pe tema progreselor e-commerce, subliniindu-se rolul PostEurop în dezvoltarea acestei pieţe. În acest sens, s-a aprobat crearea unui grup E-Commerce „Task Force” care să monitorizeze politica de legătură cu International Post Corporation şi să raporteze regulat Comitetului, grup din care face parte şi reprezentantul Postei Romane.

 

Totodată, s-a subliniat prioritatea atragerii de fonduri în domeniul inovaţiei şi al programelor regionale.