eCIP Wave 3 Programme Directors Meeting Bruxelles, ianuarie 2014

ecip wave 3 ianuarie 2014 bruxelles

Internaţional Post Corporation (IPC), împreună cu operatorii poştali din Europa, au dezvoltat Programul de interconectare e-Commerce (eCIP – e-Commerce Interconnect programme), ce vizează stabilirea unei reţele interconectate complet pentru livrările de comerţ on-line internaţional, iniţiativă sprijinită şi de PostEurop.

Subiectul principal abordat a vizat eCIP, reţea electronică transfrontalieră bazată pe un program iniţiat de IPC în 2012, pentru a asigura consensul între membrii operatori poştali privind specificaţiile comune ale livrării peste graniţe şi stabilirea condiţiilor unei livrări optimizate în sprijinul comerţului electronic la nivel european. Programul eCIP se integrează cu programul EPG, la care C.N. Poşta Română S.A. a aderat în februarie 2013.

Cu acest prilej au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai unor firme de consultanţă în vederea dezvoltării de proiecte regionale pentru membrii postEurop şi cu reprezentanţii DG Enlargement din cadrul Comisiei Europene, care asigură asistenţa pentru îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi coerenţei modului în care sunt puse în aplicare programele.