Management Board PostEurop Berna, martie 2014

management board berna martie 2014

Au participat printre alţii, membrii Management Board-ului PostEurop: Jean-Paul Forceville (La Poste, Franţa, Preşedinte), Jan Sertons (PostNL, Olanda, Vicepreşedinte), Ciprian Bolos (CN Poşta Română SA, România), Nuri Deliorman (General Directorate of Turkish Post, Turcia), Ronny Kaufmann (Swiss Post, Elveţia), Jürgen Lohmeyer (Deutsche Post AG, Germania), Marjan Osvald (Pošta Slovenije, Slovenia), David Pilkington (Royal Mail, Marea Britanie), Jan Smedts (bpost, Belgia), Troels Thomsen (Post Danmark, Denemarca), Botond Szebeny (Secretary General, PostEurop), Birgit Reifgerste (Administration Manager, PostEurop).

Evenimentul reprezintă forul suprem al PostEurop şi ocazia cu care membrii asociaţiei pot lua decizii strategice cu privire la statutul şi regulamentul asociaţiei.

Prezenţa CN Poşta Română SA în cadrul Management Board-ului PostEurop permite o implicare la nivel executiv în cadrul postEurop, acest lucru aducând CN Poşta Română SA o participare mai activă în dezvoltarea proiectelor şi programelor ce au ca scop evoluţia sectorului poştal.

Principalele subiecte de discuţii au fost stadiul de implementare al proiectului eCIP, planul de afaceri pentru 2014 şi rapoarte şi propuneri de natură financiar-economică. Prin participare s-a vizat consolidarea relaţiilor bilaterale cu obiectiv accesarea de fonduri europene nerambursabile, dezvoltarea de relaţii comerciale şi a strategiilor de dezvoltare economică a sectorului poştal.