The 8th Symposium „Innovative Approach in the Postal Sector – Embracing the Future”, Turcia, mai 2015

În cadrul acestei reuniuni de la Belek, Turcia, au participat reprezentanţi ai Uniunii Poştale Universale, ai PostEurop, ai Uniunii Poştale din Zona Mediteraneană, precum şi directori generali ai peste 100 de operatori poştali.

Cu ocazia acestui eveniment a avut loc o întâlnire bilaterală, a cărui subiect principal a fost dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre Poşta Română şi PTT Turkish Post, pe trei coordonate: Grupul Strategic (al cărui scop îl reprezintă întărirea coeziunii prin consolidarea cooperării şi îmbunătăţirea integrării statelor din sud-estul Europei în cadrul organismelor internaţionale), accesarea de fonduri nerambursabile din cadrul a mai multor linii de finanţare (precum ,,Horizon 2020”, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II), Erasmus+) şi dezvoltarea de relaţii comerciale, cu focus pe sfera serviciilor e-commerce şi pe provocările la nivelul acestui domeniu.

Constituirea Grupului Strategic reprezintă una dintre coordonatele care sprijină dezvoltarea relaţiilor bilaterale de cooperare dintre două administraţii poştale. Principalele obiective ale Grupului Strategic sunt materializarea sinergiilor la nivel regional cu scopul de a dezvolta relaţii bilaterale benefice (comerciale, operaţionale, logistice) în cadrul grupului; perteneriate şi asistenţă reciprocă în accesarea fondurilor nerambursabile disponibile la nivel regional, din partea Uniunii Europene sau din partea unor entităţi internaţionale, asistenţă comună şi lobby pentru a promova interesele regionale în raport cu organismele internaţionale, dezvoltarea de produse în parteneriat, schimb de bune practici, suport şi consultanţă, promovarea responsabilităţii sociale şi creşterea gradului de conştientizare a impactului pe care îl are furnizarea de servicii poştale asupra mediului înconjurător.

De asemenea, a fost pus accentul pe necesitatea iniţiativelor în domeniul inovaţiei, acestea cuprinzând dezvoltarea la nivelul sectorului serviciilor financiare, al sectorului serviciilor parcel&express, al sectorului serviciilor IT şi al soluţiilor personalizate pentru comerţul electronic.