Adunarea Plenară a PostEurop Cipru, Limassol, octombrie 2015

Plenara PostEurop oferă oportunitatea organizării de conferinţe şi forumuri. Tema forumului organiza
t cu ocazia acestei Adunări Plenare a fost ,Leading the Change” şi au avut loc discuţii pe tema tendinţelor de inovare din industria serviciilor poştale şi a noilor tehnologii care impactează asupra sectorului clienţilor.

Prima zi a forumului a fost dedicată afacerilor interne ale Asociaţiei, a fost prezentat raportul conţinând activităţile întreprinse, proiectele în derulare, participarea în comisii şi sub-comisii a reprezentanţilor administraţiilor poştale, adoptarea planului de afaceri şi a bugetului de venituri şi cheltuieli.

Pentru al doilea an consecutiv, reprezentanţii PostEurop au organizat ,,Coup de Coeur” CSR Awards, o iniţiativă care recunoaşte activităţile membrilor asociaţiei în domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderilor.

De asemenea, cu ocazia acestui eveniment au avut loc întâlniri lucrative necesare pregătirii documentelor premergatoare semnării Memorandumului privind constituirea ,,Grupului Strategic al Operatorilor Poştali din sud-estul Europei”.

PostEurop reprezintă interesele operatorilor publici din Europa prin sprijinirea şi dezvoltarea unei pieţe competititve europene a comunicaţiilor poştale, accesibilă tuturor utilizatorilor şi prin asigurarea unui serviciu universal modern şi disponibil.