9 noiembrie 2016, Haga, Olanda – Adunarea Plenara a PostEurop am fost reales sa reprezint Posta Romana pentru inca un mandat de trei ani (2017-2019) in Consiliul de Administratie al Asociatiei (www.posteurop.org)

Voi continua să sprijin interesele companiei Posta Romana in cadrul PostEurop cu aceeaşi determinare, promovând cooperarea şi susţinerea agendei Postei Romane si a PostEurop în relaţiile cu instituţiile europene, valorificarea prin proiecte finanţate din fonduri europene, stimulând astfel parteneriate ce permit un mai bun schimb de know-how între membrii Asociaţiei şi găsirea de soluţii la provocările cu care se confruntă în prezent sectorul poştal.

Pozitia de membru in Management Board-ul PostEurop pentru Compania Nationala Posta Romana vine la mai putin de o luna dupa un alt succes remarcabil pe plan mondial unde Romania a fost aleasa, in cadrul Congresului Uniunii Postale Universale de la Istanbul, in Consiliul de Administratie si Consiliul de Exploatare Postala al Uniunii Postale Universale (www.upu.int)

PostEurop este o asociatie profesionala constituita in anul 1993, ce reprezinta operatorii postali europeni. Cei 52 de membri din 49 de tari si teritorii opereaza 175.000 de ghisee, cu 2.1 milioane de functionari postali, conectand zilnic 800 de milioane de oameni. PostEurop este condusa de Management Board, organ responsabil cu supervizarea si monitorizarea implementarii strategiei Asociatiei la nivel operational. PostEurop este de asemenea o Uniune Restransa recunoscuta a Uniunii Postale Universale, Agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite in domeniul postal.

Istanbul, 05.10.2016, Congresul Uniunii Poștale Universale (UPU) – Romania prin Compania Nationala Posta Romana a obtinut inca un mandat de patru ani ca membru in Consiliul de Administratie al UPU si membru în Consiliul de Exploatare Poştală (CEP) in urma alegerilor organizate azi

 

Prin aceasta calitate conferita in cadrul Uniunii Postale Universale, operatorul postal national se va putea implica decizional in alocarea bugetelor pentru statele membre ale organizatiei, in elaborarea strategiei si a principalelor directii de dezvoltare ale acesteia, cat si in determinarea liniilor reglementatoare ale acestui sector la nivel international.

În prezent, România este membru al Cooperativei Telematica, al Cooperativei EMS (Express Mail Service), al Comitetului Consultativ de Marketing Direct şi al Grupului de Securitate Poştală, entităţi din cadrul CEP. Cel de-al 26-lea Congres al UPU a avut loc, în perioada 20 septembrie – 7 octombrie, la Istanbul. La eveniment a fost prezentă şi România, printr-o delegaţie formată din experţi ai Poştei Române şi reprezentanţi ai top-management-ului companiei.

Consiliul de Exploatare Poştală (CEP) reprezintă partea tehnică şi operaţională a UPU şi este alcătuit din 40 de ţări membre, alese în cadrul Congresului. Rolul CEP este sprijinirea operatorilor poştali în modernizarea şi actualizarea produselor şi serviciilor proprii, şi vizează aspectele operaţionale, economice şi comerciale ale activităţilor poştale. CEP face, de asemenea, recomandări ţărilor membre cu privire la standardele proceselor tehnologice, operaţionale acolo unde sunt necesare practici uniforme între operatorii poştali.

Consiliul de Administraţie al UPU este alcătuit din 41 de ţări membre şi asigură continuitatea activităţilor UPU în perioada dintre Congrese, supervizează activităţile Uniunii şi elaborează studii pe probleme de reglementare, administrative, legislative şi juridice. Pentru a asigura un răspuns rapid la schimbările din mediul poştal, Consiliul este împuternicit să aprobe propunerile CEP prin adoptarea de noi reglementări sau proceduri până la următorul Congres. De asemenea, CA-ul poate lua măsuri, atunci când consideră necesar, pentru rezolvarea problemelor urgente, aprobă şi actualizează bugetul şi strategia UPU şi este responsabil cu promovarea şi coordonarea tuturor aspectelor de asistenţă tehnică între ţările membre.

30 septembrie 2016, in calitate de presedinte al Grupului de lucru “Prioritizarea si Alocarea elaborata a Programelor si Bugetelor din cadrul Comitetului 3 Strategie” al Consiliul de Administratie, am prezentat Planul de Afaceri al Uniunii Postale Universale (UPU) pentru următorul ciclu 2017-2020

 

Planul de Afaceri prezentat a fost conceput in cadrul Grupului de Lucru pe parcursul ultimilor patru ani prin larga participare a tarilor membre UPU . Obiectivul acestui Plan de Afaceri este de a prezenta modul de actiune al UPU pe următorii 4 ani in linie cu strategia Uniunii 2017-2020.
Uniunea Postala Universala este organizatia internationala specializata din sistemul Natiunilor Unite (ONU), cu sediul la Berna, infiintata in anul 1874 prin semnarea Tratatului de la Berna, Romania fiind una din cele 22 de state membre fondatoare. UPU este formata in prezent din 192 state membre si reprezinta forumul principal de cooperare intre guverne, operatori postali nationali desemnati, autoritati de reglementare si alti operatori postali, cu scopul de a asigura o retea internationala de produse si servicii postale moderne si de a dezvolta comunicarea sociala, culturala si comerciala prin operarea eficienta a serviciilor postale.
In prezent, Romania detine calitatea de membru ales in Consiliul de Administratie al UPU.